Εταίροι

FOR.COM-Formazione per la comunicazione - Ιταλία
Web site: www.forcom.it
AUXILIUM - Αυστρία
Web site: www.auxilium.co.at
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΑΠ - Ελλάδα
Web site: www.eap.gr
IRIV - Γαλλία
Web site: www.iriv.net
TISCHNER EUROPEAN UNIVERSITY - TEU - Πολωνία
Web site: www.wse.krakow.pl
________________________
GRUPPO PRAGMA - Ιταλία
Web site: www.gruppopragma.it